De Belgische Valkerij Federatie “Valkeniers.be” vzw is de overkoepeling van de Belgische Valkerij Verenigingen. De federatie heeft tot doel de belangen van de valkerij te behartigen en stelt zich daarmee niet alleen ten diensten van haar beoefenaars, maar zal de verworven kennis en deskundigheid ook ten dienste stellen van de bevoegde overheden, groeperingen en personen, ter bevordering van de valkerij en van de bescherming en het welzijn van de roofvogels.

In 2003 zag de website Valkeniers.be het levenslicht. Het doel was om op het internet een centraal punt aan te bieden voor valkeniers, havikiers en roofvogelliefhebbers. Niet alleen konden gebruikers op de website terecht voor nieuwsberichten, nuttige informatie en wetenschappelijke publicaties maar ook diensten zoals het melden van gevonden en verloren vogels, een actief forum waar iedereen vragen, verhalen of ervaringen konden delen, kweeklijsten enz. werden aangeboden.

Samen met 4 toonaangevende Belgische valkeniersverenigingen werden de krachten gebundeld tot de oprichting van een overkoepelende Belgische valkerij-federatie. De federatie heeft tot doel de belangen van de valkerij te behartigen en stelt zich daarmee niet alleen ten diensten van haar beoefenaars, maar zal de verworven kennis en deskundigheid ook ten dienste stellen van de bevoegde overheden, groeperingen en personen, ter bevordering van de valkerij en van de bescherming en het welzijn van de roofvogels. De naam van de federatie werd gekozen tot Belgische Valkerij Federatie – “Valkeniers.be” – Fédération Belge de la Fauconnerie.

Zij kwam tot stand op initiatief van vier belangrijke Belgische valkerijverenigingen:

  • Belgische Vereniging van Vlaamse Valkeniers en Havikeniers, BVVVH, vzw
  • Beoefenaars Vluchtbedrijf de Valkenier, BVdV, vzw
  • Studiegroep Behoud Valkerij, SBV, vzw
  • Flanders Valkerij Academie, FVA, vzw
  • Valkeniers.be – portaal-website voor valkeniers en roofvogelliefhebbers

De website Valkeniers.be krijgt hiermee niet alleen een nieuwe look, maar ook een nieuwe dimensie. Zo zal de website voortaan zijn diensten ter beschikking stellen van de federatie “Valkeniers.be”. Dit heeft als groot voordeel dat alle informatie en diensten de ondersteuning genieten van de verenigingen.