Belgische Vereniging van Vlaamse Valkeniers en Havikeniers v.z.w. – BVVVH

De vereniging is op 09 december 1973 opgericht met als doel de jacht met afgerichte roofvogels te beoefenen, en te ijveren voor de erkenning van deze jachtwijze en het voortbestaan van de valkerij als cultuurhistorisch erfgoed.

Bij de aanvang zag de toekomst voor de valkerij er bij ons heel onzeker uit. In de jachtwet, noch in de wet op de vogelbescherming, was er iets voorzien voor het houden en jagen met roofvogels.
De BVVVH heeft steeds gefungeerd als gesprekspartner bij de bevoegde overheden, bij vogel- en natuurbescherming en bij de jachtvereniging ‘Hubertus Vereniging’.
Dank zij onze jarenlange inspanningen kwam er een degelijk wettelijk kader tot stand en wordt de jacht met roofvogels opgenomen in de openingsbesluiten voor de jacht.
De grootste aandacht gaat daarbij steeds naar het welzijn van onze jachtvogels.

Maatschappelijke zetel:
Keizerenberg 59
2550 Waarloos – Kontich
Website: http://www.bvvvh.be/
Contact: secretaris@bvvvh.be

Flemish Hawking Club v.z.w. – FHC

Flemish Hawking Club vzw wil aan de valkerij een hedendaagse toets aanbrengen zonder inbreuk te plegen op de eeuwenoude tradities! Het overbrengen van kennis staat centraal, en het welzijn waarborgen van onze gevleugelde jachtpartner(s) is één van onze hoogste prioriteiten. Onze vereniging is een jonge verenging die ten volle zijn verantwoordelijkheid wil en zal dragen.

Maatschappelijke zetel:
Potaardestraat 1
9403 Neigem

Onderneminsnummer 0828.137.401
Contact: info@flemishhawkingclub.be
website: www.flemishhawkingclub.be
Rony Corthout : 0499/41.42.41

Flanders Valkerij Academie v.z.w. – FVA

Flanders Valkerij Academie vzw. is een jachtvereniging, met een open democratische structuur.

Onafhankelijke werktafels, met tafelmeesters in opdracht en een eigen huishoudelijk reglement, werken binnen de vereniging in het belang van de hedendaagse valkerij. De vereniging speelt in op de huidige Europese, Nationale en Gewestelijke wettelijke verplichtingen en decreten en verzekert de valkerij in haar cultuur-historische waarde en jachtvorm. Valkenieren is een vorm van leven, met respect voor vogel, natuur en natuurgebruikers, waar veel kennis, handigheden en tijd voor nodig zijn. U kan mits de nodige inspanningen, doorzetting en scholing, met ons genieten van deze jachtvorm… onze passie.

Maatschappelijke zetel:
Vlamingweg 5
1761 Kattem
Contact: flanders.valkerij.academie@gmail.com

Ornis Theatron a.s.b.l. – OT

L’ ASBL Ornis Theatron a dans ses objectifs de faire découvrir l’ art traditionnel de la Fauconnerie et son histoire.
Elle s’ emploie à défendre ce fabuleux mode de chasse et permet à travers ses écolages et formations, de prendre conscience des grandes joies mais aussi des exigences et de la patience qu’implique cette discipline.
En gardant un esprit de camaraderie , en favorisant l’ échange et la communication entres ses membres, le club travaille à la connaissance et le respect des règles de chasse, de l’ environnement naturel et du bien être des rapaces.

Siège Social:
Ornis Theatron asbl
Avenue de jette 170
1090 Bruxelles
Contact: Mr A. Nachtergael: 0476359187
contact@ornistheatron.be

Studiegroep Behoud Valkerij v.z.w. – SBV

Valkerij is het jagen met een geoefende roofvogel op natuurlijke prooien in hun natuurlijk milieu. Valkeniers zijn dus per definitie jagers. Studiegroep Behoud Valkerij (vzw) is een jachtvereniging, en ijvert voor de erkenning van de valkerij als jachtvorm. Dit impliceert dat valkeniers ook alle aan deze erkenning verbonden consequenties wensen te aanvaarden en zelfs vragen.

Studiegroep Behoud Valkerij (vzw) presenteert zich laagdrempelig aan belangstellenden. De vereniging bouwt op vraag voldoende instructie en opleiding in. Zo kan iedereen zich vergewissen van de moeilijkheidsgraad, de complexiteit en het engagement eigen aan de valkerij. Niemand hoeft gefrustreerd te worden wegens afwijzing of ontrading. Ieder individu moet voor zichzelf kunnen bepalen of hij/ zij de valkerij aankan.

Maatschappelijke zetel:
Secreatariaat SBV(vzw)
Herfstlei 37
B2650 Edegem
Contact: 0496 468 055 – secr.sbv@telenet.be