Valkeniers.be

De wereld van de roofvogels spreekt sinds mensenheugenis tot onze verbeelding. Haast in ieder rijk, in iedere cultuur, in iedere beschaving speelden roofvogels een voorname rol. Van goden tot afbeelding op blazoenen, van liederen en gedichten tot de heraldiek.

Valkerij is de kust waarbij de mens een unieke band, een partnerschap weet op te bouwen met een wilde roofvogel. Samen met de valk het veld betreden, samen op jacht, samen de natuur doorgronden gezien door de ogen van een roofvogel.

De jongeling denkt dat de dingen nieuw zijn in het leven. Maar later realiseert hij zich dat het eerder hij was dat het nieuwe element was in het verhaal, en niet wat er al was. Valkerij is niet nieuw. Valkerij heeft eeuwen lang onze streken beïnvloed. Zelfs de kennis en kunde om een valk te trainen en te jagen werd aanzien als de basiskennis tot het leven. Valkerij zit diep geworteld in onze cultuur. Gentleman, bruid en bruidegom zijn maar enkele verwijzingen. Ontdek wat valkerij omvat, ontdek waarom ook UNESCO het belangrijk vond om valkerij te erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

Kris Ulens – voorzitter “Valkeniers.be”

Aangesloten verenigingen

De Belgische Valkerij Federatie "Valkaniers.be" is het overkoepelend platform van de toonaangevende Belgische valkerij-verenigingen.

Flanders Valkerij Academie v.z.w.

FVA

Ornis Theatron a.s.b.l.

OT

Studiegroep Behoud Valkerij v.z.w.

SBV