Wat is Immaterieel Cultureel Erfgoed?

Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, die mensen van vroeger hebben gekregen en willen doorgeven aan toekomstige generaties. En naarmate tijden veranderen, verandert immaterieel erfgoed mee.

bron: immaterieelerfgoed.be/nl/wat-is-immaterieel-erfgoed

UNESCO staat bekend voor het werelderfgoed, zijnde gebouwen en monumenten die worden beschermd in originele staat zodat toekomstige generaties de pracht van onze geschiedenis kunnen aanschouwen. Werelderfgoed wordt dus “bevroren” voor de toekomstige generaties.

Naast gebouwen en monumenten, roerend en onroerend erfgoed, zijn er vele activiteiten, gewoonten, tradities enz. die gemeenschappen en culturen binden, duiden en zelfs identificeren. Deze activiteiten leven binnen de gemeenschap en evolueren van generatie op generatie. Het grote verschil met werelderfgoed is dat het cultureel erfgoed levendig moet blijven, waar het werelderfgoed in de oorspronkelijke staat moet worden ’bevroren‘. Daarom spreken we over Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE). Dit vormt de 3e pijler van UNESCO.

Valkerij, ons Immaterieel Cultureel Erfgoed

Valkerij is niet tastbaar, maar draagt een culturele en maatschappelijke waarde met zich mee die van generatie op generatie wordt overgedragen. Daarvoor heeft UNESCO in 2003 een nieuwe conventie opgericht om ook de niet tastbare zaken te kunnen borgen: het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Deze erkenning van valkerij door UNESCO wil dus zeggen dat de overheden van deze 11 landen samen met UNESCO valkerij levendig willen houden.